ไปสร้างฟาร์มอีกโลกกันเถอะ

Bringing The Farm To Live In Another World (ไปสร้างฟาร์มอีกโลกกันเถอะ)

20200000013920144728819823137_s.jpg

นี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นในต่างแดนและพบว่าตัวเขานั้นเป็นคนเสเพล เขาต้องการที่จะกอบกู้ตระกูลของเขาโดยมีเขาและคนติดตามจำนวนหนึ่ง ในบทแรกนั้นจะพูดถึงจากเติบโตจนกลายเป็นตำนานของการพัฒนาดินแดนในขณะที่เป็นคนพิการจากยาที่ถูกบังคับให้กินและถูกขับไล่จากเมืองหลวงไปอยู่ชายแดนโดยขุนนางเพราะครอบครัวของเขาสนันสนุนผิดฝ่าย

เขามาที่ต่างโลกพร้อมกับความสามารถที่แปลกประลาดเมื่อตื่นขึ้นมาในร่างนี้ เขามีความสามารถที่จะเดินทางไปยังมิติที่สร้างขึ้นจากเกมทำฟาร์ม แต่สามารถนำอาหารออกมาสู่โลกภายนอกได้ สำหรับคนที่อยู่ชายแดนและด้วยความโกงนี้ทำให้เขาอยู่รอดในโลกที่ไม่คุ้นเคยนี้พร้อมกับบริวารที่จงรักภักดีเพื่อกอบกู้ตระกูล ทำฟาร์ม ขายผลผลิต เพื่อหาทางรักษาร่างกายของเขา

ติดตามการเดินทางของเจ่าไห่ที่ใช้ชีวิตในโลกเวทย์มนตร์ที่เรื่องราวเต็มไปด้วยการทำฟาร์ม,การค้าขาย,พร้อมกับเรื่องตื่นเต้นอื่นๆ

คนแปลENG นั้นมาจากหลายที่

http://www.novelupdates.com/series/bringing-the-farm-to-live-in-another-world/ เลยรวมให้ที่นี้

สารบัญ

ตอนที่001 [Direct] ตอนที่002 [Direct] ตอนที่003 [Direct] ตอนที่004 [Direct]
ตอนที่005 [Direct] ตอนที่006 [Direct] ตอนที่007 [Direct] ตอนที่008 [Direct]
ตอนที่009 [Direct] ตอนที่010 [Direct] ตอนที่011 [Direct] ตอนที่012 [Direct]
ตอนที่013 [Direct] ตอนที่014 [Direct] ตอนที่015 [Direct] ตอนที่016 [Direct]
ตอนที่017 [Direct] ตอนที่018 [Direct] ตอนที่019 [Direct] ตอนที่020 [Direct]
ตอนที่021 [Direct] ตอนที่022 [Direct] ตอนที่023 [Direct] ตอนที่024 [Direct]
ตอนที่025 [Direct] ตอนที่026 [Direct] ตอนที่027 [Direct] ตอนที่028 [Direct]
ตอนที่029 [Direct] ตอนที่030 [Direct] ตอนที่031 [Direct] ตอนที่032 [Direct]
ตอนที่033 [Direct] ตอนที่034 [Direct] ตอนที่035 [Direct] ตอนที่036 [Direct]
ตอนที่037 [Direct] ตอนที่038 [Direct] ตอนที่039 [Direct] ตอนที่040 [Direct]
ตอนที่041 [Direct] ตอนที่042 [Direct] ตอนที่043 [Direct] ตอนที่044 [Direct]
ตอนที่045 [Direct] ตอนที่046 [Direct] ตอนที่047 [Direct] ตอนที่048 [Direct]
ตอนที่049 [Direct] ตอนที่050 [Direct] ตอนที่051 [Direct] ตอนที่052 [Direct]
ตอนที่053 [Direct] ตอนที่054 [Direct] ตอนที่055 [Direct] ตอนที่056 [Direct]
ตอนที่057 [Direct] ตอนที่058 [Direct] ตอนที่059 [Direct] ตอนที่060 [Direct]
ตอนที่061 [Direct] ตอนที่062 [Direct] ตอนที่063 [Direct] ตอนที่064 [Direct]
ตอนที่065 [Direct] ตอนที่066 [Direct] ตอนที่067 [Direct] ตอนที่068 [Direct]
ตอนที่069 [Direct] ตอนที่070 [Direct] ตอนที่071 [Direct] ตอนที่072 [Direct]
ตอนที่073 [Direct] ตอนที่074 [Direct] ตอนที่075 [Direct] ตอนที่076 [Direct]
ตอนที่077 [Direct] ตอนที่078 [Direct] ตอนที่079 [Direct] ตอนที่080 [Direct]
ตอนที่081 [Direct] ตอนที่082 [Direct] ตอนที่083 [Direct] ตอนที่084 [Direct]
ตอนที่085 [Direct] ตอนที่086 [Direct] ตอนที่087 [Direct] ตอนที่088 [Direct]
ตอนที่089 [Direc] ตอนที่090 [Direct] ตอนที่091 [Direct] ตอนที่092 [Direct]
ตอนที่093 [Direct] ตอนที่094 [Direct] ตอนที่095 [Direct] ตอนที่096 [Direct]
ตอนที่097 [Direct] ตอนที่098 [Direct] ตอนที่099 [Direct] ตอนที่100 [Direct]
ตอนที่101 [Direct] ตอนที่102 [Direct] ตอนที่103 [Direct] ตอนที่104 [Direct]
ตอนที่105 [Direct] ตอนที่106 [Direct] ตอนที่107 [Direct] ตอนที่108 [Direct]
ตอนที่109 [Direct] ตอนที่110 [Direct] ตอนที่111 [Direct] ตอนที่112 [Direct]
ตอนที่113 [Direct] ตอนที่114 [Direct] ตอนที่115 [Direct] ตอนที่116 [Direct]
ตอนที่117 [Direct] ตอนที่118 [Direct] ตอนที่119 [Direct] ตอนที่120 [Direct]
ตอนที่121 [Direct] ตอนที่122 [Direct] ตอนที่123 [Direct] ตอนที่124 [Direct]
ตอนที่125 [Direct] ตอนที่126 [Direct] ตอนที่127 [Direct] ตอนที่128 [Direct]
ตอนที่129 [Direct] ตอนที่130 [Direct] ตอนที่131 [Direct] ตอนที่132 [Direct]
ตอนที่133 [Direct] ตอนที่134 [Direct] ตอนที่135 [Direct] ตอนที่136 [Direct]