ไปสร้างฟาร์มอีกโลกกันเถอะ ตอนที่ 016

ต้องขอโทษด้วยที่อาทิตย์ที่แล้วไม่สามารถแปลฟาร์มตอนใหม่ได้เลย

ช่วงนี้ไปฟังสัมมนาต่างๆ แล้วก็ได้ความคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ และทัศนคติต่อสิ่งที่ทำอยู่

ยังไงก็จะปรับเวลาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องที่มากขึ้น ทั้งนี้อาจจะมีการหาคนมาช่วยแต่ของ

คิดวิธีการเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันก่อนนะครับ

ตอนที่ 016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s