HJC เล่ม 1 ตอนที่ 1.3

ในที่สุดตอนใหม่ก็คลอดออกมาจนได้ คราวนี้ผมมีเรื่องประกาศทั้งดีและร้าย เด๋วเริ่มจากข่าวดีก่อนเลย คือ ผมมีคน Edit แล้วเย้ๆ ทำให้ตอนที่ 1.1, 1.2 เปลี่ยนชื่อตอนไปนั้นเอง ซึ่งอาจจะแก้เนื้อหาที่หลัง หลังจากแปลเล่มแรกจบ หรือมีเวลา ฮ่าๆ ซึ่งทำให้มีข่าวร้ายก็คือ ผมจะแปลได้อาทิตย์ละสองตอนเป็นอย่างน้อย และเวลาไม่แน่นนอน แลกกับคุณภาพ ประกาศแค่นี้แหละลุยกันเลย

ตอนที่ 1.3

Advertisements

One thought on “HJC เล่ม 1 ตอนที่ 1.3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s